Trawienie


  • natryskowe (żel trawiący VA 27)
  • przepływowe (żel trawiący VA 27)
  • w kąpieli (żel trawiący VA 27)
  • trawienie spoin (żel trawiący VA 27)