Polityka jakości

Bezpieczeństwo, dbałość o produkt i zadowolenie Klienta są naszymi głównymi celami.
W trosce o środowisko i pracowników przedstawiamy standardy i procedury respektowane w naszej firmie.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne powstałe w wyniku obróbki chemicznej należy bezwzględnie zebrać i zutylizować przez odpowiednie przedsiębiorstwo lub zneutralizować na miejscu. Wody z płukania zawierają substancje niebezpieczne takie jak sole metali ciężkich.

WYPOSAŻENIE OCHRONNE OPERATORA

Operator przeprowadzający obróbkę chemiczną, obligatoryjnie musi być wyposażony w odpowiednie ubranie ochronne. Niezbędny jest kombinezon, rękawice buty kwasoodporne oraz ochrona twarzy i oczu:  maski panoramiczne .
Przed użyciem powinien zapoznać się z kartą charakterystyki danego preparatu oraz przejść szkolenie z zakresu używania danego produktu.

Firma LIBAR-CHEMIA oferuje bezpłatne szkolenia potwierdzone odpowiednim certyfikatem.